Wykaz nieruchomości do sprzedaży

08.09.2015

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej we wsi Jabłonna zarządzenie nr 59/2015 z dnia 02.09.2015r.

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Rydzynie z dnia 02 września 2015 r.