Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

26.01.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie na okres 21 dni został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Rydzynie przy ul. Wolności 7, oznaczonej nr ewide. 311/2 o powierzchni 0,0354 ha,

Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

wykaz nieruchomości_-_zarządzenie_9/2022_z_dnia_24.01.2022