Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład złożone

03.03.2022

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład złożone

Gmina Rydzyna złożyła 3 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  1. Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie

kwota dofinansowania: 8.800.000,00 zł

udział własny gminy: 700.000,00 zł

przewidywana wartość inwestycji: 9.500.000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 – jednego z największych osiedli w Rydzynie. Drogi, chodniki i ciągi pieszo jezdne zostaną wykonane z kostki betonowej. Całość obejmuje przebudowę około 2000 mb ulic wraz z odwodnieniem.

 

  1. Przebudowa drogi gminnej – ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie

kwota dofinansowania: 4.250.000,00 zł

udział własny gminy: 250.000,00 zł

przewidywana wartość inwestycji: 4.500.000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną. Droga zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. Do poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesienie skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 300 mb wraz z odwodnieniem (od Rynku do skrzyżowania z ulicą Rzeczypospolitej).

 

  1. Przebudowa drogi gminnej „na zapłociu” w miejscowości Kłoda

kwota dofinansowania: 4.800.000,00 zł

udział własny gminy: 100.000,00 zł

przewidywana wartość inwestycji: 4.900.000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej „na zapłociu” w miejscowości Kłoda. Drogi i chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. Do poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesienie skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 1,5 km wraz z odwodnieniem.