Wniosek o dofinansowanie skateparku

25.02.2020

Wniosek o dofinansowanie skateparku

Pierwsze kroki w kierunku powstania skateparku nad rydzyńskim zalewem zostały poczynione. Wniosek o dofinansowanie pierwszego etapu budowy został złożony w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, beneficjentami konkursu są gminy.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu.

Zamierzeniem pierwszego etapu przedsięwzięcia nad zbiornikiem w Dąbczu jest wykonanie nawierzchni z betonu szlifowanego pod skatepark, na której w kolejnych etapach rozmieszczone będą urządzenia skateparku.