„Wniosek na zakup węgla” do 12 stycznia br.

03.01.2023

„Wniosek na zakup węgla” do 12 stycznia br.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że Gmina Rydzyna przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i nie złożyła wniosku o zakup preferencyjny w 2022r. (osoby które złożyły wnioski o zakup preferencyjny węgla do 15 listopada 2022r, NIE MOGĄ składać kolejnego wniosku)

Gospodarstwo domowe korzystające z węgla jako główne źródło ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000,00 zł za tonę. Zakup węgla preferencyjnego będzie można dokonać  w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1500 kg.

Informujemy, że do sprzedaży w ramach złożonego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do sprzedaży przeznaczony będzie węgiel:

  • orzech o gramaturze od 2,5 cm do 8 cm,
  • groszek o gramaturze od 0,8 cm do 3 cm,
  • miał o gramaturze od 0,1 cm do 3 cm.

Ważną informacją jest to, że gramatura popularnego ekogroszku wynosi od 0,5 cm do 2,5 cm, stąd prośba, aby przed dokonaniem zakupu sprawdzić możliwości stosowania ww węgla w posiadanym kotle.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski w terminie od 9 stycznia do 12 stycznia br. r. (do godz. 15.00) można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje także, że w przypadku braku dostawy węgla na podstawie zawartej umowy z Węglokoks S.A. złożone wnioski zostaną bez rozpatrzenia.

Plik do pobrania:

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – BMiG Rydzyna