WLGD – Marsz na orientację

02.10.2019

WLGD – Marsz na orientację

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR zaprasza do udziału w Marszu na orientację

 

Marsz na orientację Chlastawa – Nądnia

Organizator marszu: Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Realizator wydarzenia: Adventure Sport Marek Galla – Mochy

Współorganizatorzy: Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior oraz Lokalna Grupa Działania KOLD

Termin: 12 października 2019 r. na trasie Chlastawa- Jeziorko Koźlarskie do Nądni( stara kuźnia) – trasa 10 km.

Opis wydarzenia: Uczestnicy (około 60 osób) zostaną podzieleni na 4- 5 osobowe zespoły. Na trasie przewidziano kilkanaście punktów kontrolnych oraz 4 zadania specjalne. Każdy zespół otrzyma nadajnik gps, a przebieg poruszania się na trasie będzie można śledzić on-line. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody (za trzy pierwsze lokaty).

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie po wypełnieniu karty zgłoszenia na adres: biuro@wlgd.org.pl

lub w biurze LGD , ul. Plac Kościuszki 4/229, 64-100 Leszno do dnia 4 października.

 

 

Załączniki: