WLGD: Kolejne nabory wniosków ogłoszone

23.08.2021

WLGD: Kolejne nabory wniosków ogłoszone

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wdrażania naszej LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) dla przedsięwzięć 1.2.1. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych, 1.2.2  Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń promocyjnych) i 1.3.1. Ochrona i udostępnianie cennych elementów dziedzictwa lokalnego będą przyjmowane w dniach od 17 września do 1 października 2021 r.

 

Ogłoszenie o naborach oraz informacje o dokumentacji konkursowej zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.wlgd.org.pl, w zakładce LEADER -> INICJATYWA LEADER 2014-2020 -> Nabory wniosków

 

UWAGA!

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną doradztwo w Biurze WLGD jest świadczone po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty.

 

Również złożenie wniosku w Biurze WLGD musi być poprzedzone wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub mailowym i ustaleniem dokładnego dnia i godziny złożenia wniosku.

 

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

http://wlgd.org.pl/news/w-929/zaproszenie-na-szkolenie

 

Biuro WLGD Kraina Lasów i Jezior

Plac Kościuszki 4 lok. 229

64-100 Leszno

tel. 65 5296103, mail: biuro@wlgd.org.pl