Większy fundusz sołecki w 2019 r.

Większy fundusz sołecki w 2019 r.

01.08.2018

Większy fundusz sołecki w 2019 r.

Burmistrz Kornel Malcherek, skarbnik Wojciech Antoniak, oraz sekretarz Miasta i Gminy Rydzyna Marcin Szargan, spotkali się z sołtysami sołectw naszej gminy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim funduszu sołeckiego na 2019 r., ale także strat spowodowanych suszą.

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

 

Przyszłoroczny fundusz sołecki to kwota 336 365,69 zł. O rozdysponowaniu środków  funduszu przyznanego dla poszczególnego sołectwa zdecydują jego mieszkańcy. Nastąpi to podczas zebrań, które organizować będą sołtysi.

Fundusz na omawiany rok wzrósł w stosunku do roku 2018 dla każdego z sołectw, a łączna kwota wzrostu do 30 062,36 zł.