Ważne wydarzenie dla pamięci historycznej!!

Ważne wydarzenie dla pamięci historycznej!!

01.06.2023

Ważne wydarzenie dla pamięci historycznej!!

▶️ W ostatnim okresie Gmina Rydzyna zawarła z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie porozumienie w celu upamiętnienia historycznych i ważnych postaci w dziejach społeczności lokalnej i całego narodu Polskiego.
▶️ W ramach tej umowy Gmina i IPN będą współdziałać przy realizacji prac remontowych upamiętnień mieszkańców Gminy Rydzyna poległych w czasie II wojny światowej. Gmina zobowiązana jest do uzyskania wymaganych pozwoleń na prace remontowo-konserwatorskie, a IPN pokryje koszt całości prac do kwoty 81 tys. złotych.