Warsztaty dla beneficjentów

15.10.2019

Warsztaty dla beneficjentów

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej, WLGD Kraina Lasów i Jezior rozpoczyna zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

O pomoc w formie premii wynoszącej 50.000 zł mogą się ubiegać mieszkańcy 12 gmin członkowskich (wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez WLGD Kraina Lasów i Jezior Poradniku dla beneficjentów (do pobrania na stronie http://wlgd.org.pl/).

Jednodniowe szkolenie, podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

•             podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);

•             warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;

•             zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia,

odbędzie się w dnia 12 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Lesznie (Pałac Sułkowskich – budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Kościuszki 4, sala 101).

WLGD Kraina Lasów i Jezior prowadzi również zapisy na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), na których omawiane będzie tematyka dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Te warsztaty odbędą się w dniach 19 i 26 listopada 2019 r., również w Pałacu Sułkowskich w Lesznie, (Pl. Kościuszki 4, lok. 101 na I piętrze).

Zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD – tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu nalezy podać:

nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,

telefon i e-mail kontaktowy.

 

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!

 

 

Biuro WLGD Kraina Lasów i Jezior

Plac Kościuszki 4 lok. 229

64-100 Leszno

tel. 65 5296103, mail: biuro@wlgd.org.pl