Rydzyńskie poszukiwania wiosny

23.03.2021

Rydzyńskie poszukiwania wiosny

W tym roku przysłowie „W marcu jak w garncu” jest jak najbardziej adekwatne do warunków pogodowych. Dlatego też, część zaplanowanych zajęć odbyła się w salach, a niektóre na świeżym powietrzu. Dzieci z Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie powitały Panią Wiosnę radośnie i kolorowo, choć nietradycyjnie jak co roku, bo osobno w grupach, z wiadomych przyczyn. Przedszkolaki uczestniczyły w korowodach, śpiewały, tańczyły, wykonywały prace plastyczne, brały udział w konkursach, a przede wszystkim poprzez zabawę poznały tradycje związane z pożegnaniem zimy i przywitaniem nowej pory roku – WIOSNY.