W piątek nieczynne

W piątek nieczynne

01.06.2021

W piątek nieczynne

W dniu 04.06.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna będzie nieczynny.

 

 

 

Zarządzenie  19 / 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

z 28.01.2021 roku

w sprawie: ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające
1 maja 2021 r. (sobota) oraz 25 grudnia 2021 r. (sobota).

 

 

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy ( tj. Dz.U.2020 r. p. 1320 ) ustalam co następuje:

  • 1.

4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna w zamian za święto przypadające 1 maja 2021 r. (sobota) oraz ustalam 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna w zamian za święto przypadające 25 grudnia 2021 r. (sobota). W tych dniach Urząd Miasta i Gminy Rydzyna będzie nieczynny.

  • 2.
  1. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.
  2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miasa i Gminy Rydzyna za pośrednictwem Intranetu.
  3. Ustalenia zawarte w niniejszym zarządzeniu podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna rydzyna.pl.
  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.