Uzupełnienie dokumentów w ramach programu Granty PPGR

07.12.2021

Uzupełnienie dokumentów w ramach programu Granty PPGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go odpowiednimi zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z tym prosimy o przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem, czyli wnioskodawcą, a osobą pracującą w PGR (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, wgląd do dowodu osobistego wnioskującego itp.).

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna  (pok. nr 4) do dnia 14.12.2021 r. do godz. 15:30.

Brak możliwości zweryfikowania złożonych przez Państwa oświadczeń, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, może stanowić powód wykluczenia Beneficjenta z udziału w Programie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 65 53 88 434

Druki do pobrania

oświadczenie uzupelniajace