Uwaga właściciele nieruchomości!

16.12.2013

Uwaga właściciele nieruchomości!

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o obowiązku regularnego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W chwili obecnej blisko 10% właścicieli nieruchomości nie wywiązuje się z tego obowiązku. Działania takie powodują konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca.

Prosimy zatem wszystkim właścicieli nieruchomości o uregulowanie zaległych zobowiązań oraz o terminowe dokonywanie bieżących wpłat.