Uwaga! Odbiór folii rolniczych

Uwaga! Odbiór folii rolniczych

20.07.2020

Uwaga! Odbiór folii rolniczych

W dniach 27-29 lipca br., zgodnie z załączonym harmonogramem  na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rydzynie,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 10, 64-130 Rydzyna, będzie miał miejsce odbiór odpadów rolniczych (folii białej, folii czarnej, folii czarno-białej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach, opakowań Big-Bag) zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem.

 

Uprasza się o ścisłe przestrzeganie wyznaczonych godzin dostarczenia odpadów dla Pana/Pani sołectwa.

 

Jednocześnie proszę poinformować rolników, że:

1. Dostarczone odpady muszą być bezwzględnie posegregowane wg rodzajów (tj. osobno folia biała, folia czarna, folia czarno-biała, sznurek, siatka, opakowania po nawozach, opakowania Big-Bag) i oczyszczone z wszelkich zabrudzeń organicznych i ziemi.

Folie należy powiązać sznurkami lub złożyć w kostkę.

W przypadku odpadów znajdujących się w Big-Bagu zostanie on rozcięty w celu sprawdzenia jakości odpadów.

Brak posegregowania lub zabrudzenia odpadów skutkować będzie nieodebraniem odpadów

2. Rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo rolne pow. 75 ha zobligowani są do posiadania numeru rejestrowego z bazy BDO i wygenerowania karty przekazania odpadów. Brak nadanego numeru rejestrowego skutkować będzie nieodebraniem odpadów.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów pochodzenia rolniczego  (folii białej, folii czarnej, folii czarno-białej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach, opakowań Big-Bag)  z  Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rydzynie
(ul. Komisji Edukacji Narodowej 10, 64-130 Rydzyna)

 

27 lipca 2020

 1. Dąbcze – 8.00-11.00
 2. Maruszewo – 10.00-13.00
 3. Nowa Wieś – 12.00-15.00
 4. Robczysko – 14.00-15.00
 5. Przybiń – 14.00-16.00
 6. Tworzanice – 14.00-16.00

 

28 lipca 2020

 1. Kłoda –  00-10.00
 2. Moraczewo – 9.00-12.00
 3. Pomykowo – 11.00-00
 4. Tarnowa Łąka – 13.00-14.30
 5. Rydzyna – 14.30-16.00

 

29 lipca 2020

 1. Jabłonna – 8.00-11.00
 2. Augustowo – 10.00-11.00
 3. Lasotki – 11.00-00
 4. Kaczkowo – 13.00-14.30
 5. Rojęczyn 14.30-16.00

 

Bliższych informacji udziela Kornel Klefas (UMiG Rydzyna) – tel 655388434.