Umowa podpisana

31.03.2016

Umowa podpisana

Umowa na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rydzynie podpisana. Będzie to największa inwestycja ostatnich lat finansowana z budżetu Gminy Rydzyna.

Jeszcze z końcem roku 2016.ogłoszony został przetarg. Oferenci mieli czas do 18 stycznia 2017 r. na złożenie stosownych ofert. Do rywalizacji staneło 7 podmiotów, z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „Przem – Gri” Sp. z o. o. z ofertą wykonania inwestycji w kwocie 9. 792. 474,84 zł.

Żmudny proces weryfikacji fomarnej złożonych ofert doprowadził w końcu, że 21 marca podpisana została umowa na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”. Pierwsze prace powinny rozpocząć się najbliższych tygodniach. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 30 kwietnia 2018 roku. Warto wspomnieć, że Gmina Rydzyna ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.2mln zł.