Ulga w opłacie za wywóz nieczystości

02.06.2020

Ulga w opłacie za wywóz nieczystości

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z ulgi w opłacie za wywóz nieczystości w związku z kompostowaniem BIOodpadów mogą już złożyć w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego nową deklarację. Uwzględnia ona oświadczenie dotyczące zwolnienia z części opłaty.

druk deklaracji wraz z instrukcjami wypełniania ➡️ http://kzgrl.pl/deklaracje-i-platnosci/druk-deklaracji

szczegóły dot. zwolnienia z części opłaty➡️ http://kzgrl.pl/…/zwolnienie-z-czesci-oplaty-z-tytulu-kompo…

Zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Związku uchwałą ze zwolnienia będzie można skorzystać od 1 czerwca 2020 r.

Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku
  • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 czerwca 2020 r.

Do skorzystania ze zwolnienia już od czerwca 2020 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację w okresie  od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.  Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obowiązywało na bieżąco.

Informujemy, że  wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zatem wszystkie inne formy informowania (telefoniczne, maile, pisma, itp.) o kompostowaniu, zmianie liczby mieszkańców, sprzedaży nieruchomości nie stanowią podstawy do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.