Uczniowie ze stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna 2021/22

02.08.2021

Uczniowie ze stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna 2021/22

Laureaci zapoczątkowanego w tym roku stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, swoje wyróżnienie odebrali z rąk burmistrza Kornela Malcherka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny Romana Skiby, w wyjątkowym miejscu – Sali Balowej Zamku w Rydzynie. Uroczystość swoim występem uświetniła jedna ze stypendystek, Daria Jędrzychowska, która zagrała i zaśpiewała.

Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku za osiągnięcia ucznia uzyskane w ostatnim roku szkolnym i jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł. Wniosek o przyznanie stypendium składali rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół Gminy Rydzyna.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz ich najbliższym. Zachęcamy do wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym, która z całą pewnością zaowocuje – nie tylko przyznaniem stypendium w roku szkolnym 2021/22, ale przede wszystkim światłym umysłem.

Przejdź do galerii zdjęć z gali:

Gala wręczenia stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/21

 

 

 

Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce