Ubezpieczenie Gminy Rydzyna

03.04.2015

Ubezpieczenie Gminy Rydzyna

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 30 marca br. Gmina Rydzyna reprezentowana przez Burmistrza Kornela Malcherka zawarła umowę z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Poznania

na ubezpieczenie majątku oraz interesu prawnego na okres od 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2018 r. Zakres dotyczy ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego, OC, komunikacyjne, członków OSP. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową łączna składka w okresie 3 lat wyniesie 198.132,00 złotych.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:http://www.concordiaubezpieczenia.pl/