Transmisja XX Sesji RMR

Transmisja XX Sesji RMR

27.04.2020

Transmisja XX Sesji RMR

Dziś o godz. 17:00 XX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – zapraszamy do oglądania transmisji na żywo ▶️ https://youtu.be/Bcsj8voQq3g

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.
Dla mieszkańców dostępna będzie poprzez transmisję on-line.

Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie ślubowania nowowybranej Radnej Rady Miejskiej Rydzyny.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 138,
 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 – druk nr 139,
 • zmiany uchwały Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej – druk nr 140,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Dąbczu, pomiędzy ulicami: Łącznikową, Nad Zalewem, Wierzbową oraz drogą powiatową nr 4801P – druk nr 141,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie przy ul. Przemysłowej – druk nr 142,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie przy ulicach: Wolności, J. Poniatowskiego, S. Leszczyńskiego i Al. J. Sułkowskiego – druk nr 143,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2020 – druk nr 144.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.