Szkolenia dla rolników

24.01.2020

Szkolenia dla rolników

Wielkopolska Izba Rolnicza, podobnie jak w latach poprzednich, organizuje szkolenia uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenia chemizacyjne).

W myśl ustawy o ochronie roślin rolnicy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym co 5 lat i taki jest okres ważności wystawianych na szkoleniach zaświadczeń. Szkolenia realizuje firma ROL-WIR Sp. z o.o. (jako spółka Wielkopolskiej Izby Rolniczej), która posiada uprawnienia do organizowania takich szkoleń.

Program szkoleń obejmuje 7 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem oraz, po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem zaświadczenia ważnego na kolejne 5 lat. Szkolenie może być zorganizowane w danej miejscowości po zebraniu grupy co najmniej 25 osób.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia chętnych przyjmuje:

Biuro Powiatowe WIR w Lesznie, ul. 1 Maja 1, pod numerem telefonu 534 660 360.