Szkolenia – branża budowlana

10.03.2017

Szkolenia – branża budowlana

Leszczyńskie Centrum Biznesu zaprasza do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej” organizowanym przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, wieku od 25 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach, z obszaru Województwa Wielkopolskiego zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji budowlanych.
Kursy w zawodach (czas trwania 60 godz. lekcyjnych – teoria, 140 godz. –praktyka):

 • Betoniarz- zbrojarz,
 • Dekarz,
 • Murarz-tynkarz,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Oferujemy: bezpłatny udział w szkoleniu, który pozwoli na nabycie nowych kwalifikacji i polepszenie pozycji uczestnika projektu na rynku pracy. Kursy kończy bezpłatnym egzaminem na czeladnika.

Zapraszamy osoby, które:

 • są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
 • są bierne zawodowo
 • są osobami pracującymi,
 • są mieszkańcami Województwa Wielkopolskiego.

Zapewniamy:

 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia (dla osób bez pracy),
 • materiały, narzędzia, szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW podczas szkoleń budowlanych,
 • badania lekarskie.

W przypadku zebrania grupy 20-osobowej szkolenia odbędą się w Lesznie.
Kontakt i zapisy w Lesznie: Inkubator Przedsiębiorczości Leszno, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno mail: recepcja@lcb.leszno.pl tel: 65 32 22 100