Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w ROK w Rydzynie

29.03.2022

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w ROK w Rydzynie

Pracownik gminnego punktu konsultacyjno informacyjnego programu „Czyste powietrze”, będzie obecny na spotkaniu mieszkańców Rydzyny w dniu 31 marca br. w Rydzyńskim Ośrodku Kultury o godzinie 18:00

Szczegółowo zostaną omówione zmiany jakie wprowadzono w zasadach programu „Czyste powietrze” oraz ścieżki działań do uzyskania dotacji na wymianę źródła ciepła i inne przedsięwzięcia budowlane.

Poruszony zostanie także temat obowiązkowych deklaracji źródeł ciepła, które należy złożyć dla każdej posiadanej nieruchomości w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dostępne będą materiały informacyjne programu Czyste powietrze oraz druki deklaracji.