Spotkanie dot. zagrożenia koronawirusem

06.03.2020

Spotkanie dot. zagrożenia koronawirusem

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski oraz wójtowie i burmistrzowie lub ich zastępcy uczestniczyli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie w wideokonferencji z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu na temat zagrożenia koronawirusem.

Posiedzenie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prowadził wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Andrzej Trybusz przedstawił sytuację związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie.  Wielkopolski wicekurator oświaty Zbigniew Talaga zaapelował do organów prowadzących placówki oświatowe o rozwagę w odwoływaniu zajęć szkolnych i  niepodejmowanie pochopnych decyzji w tym zakresie.

Waldemar Paternoga, wicedyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przedstawił liczbę imprez masowych, zgromadzeń oraz liczbę imprez o charakterze masowym zaplanowaną w najbliższym czasie, a wojewoda zaapelował o rozwagę w przypadku odwoływania imprez masowych i zgromadzeń przez prezydentów, wójtów i burmistrzów. Przedstawiciele kierownictw wielkopolskich komend  Państwowej Straży Pożarnej  i policji przedstawili stan przygotowania tych służb na wypadek wybuchu epidemii.

Wszystkie służby zapewniły, że województwo wielkopolskie jest przygotowane na wypadek wystąpienia zagrożeń i potwierdziły gotowość ścisłej współpracy ze służbami sanitarnymi.

Na prośbę starosty leszczyńskiego w wideokonferencji uczestniczyli wicewójt gminy Krzemieniewo Joanna Nowacka, wójt gminy Lipno Łukasz Litka, wiceburmistrz gminy Osieczna Stefan Kuśnierek, burmistrz gminy Rydzyna Kornel Malcherek, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych, wójt gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński oraz wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, a także przedstawiciele komend powiatowych straży pożarnej i policji.

 

tekst i zdjęcie:

https://powiat-leszczynski.pl/aktualnosci/wydarzenia/2418-wielkopolska-przygotowana-na-koronawirusa.html