Sportowa z dofinansowaniem

17.08.2017

Sportowa z dofinansowaniem

Umowa na dofinansowanie przebudowy ulicy Sportowej w Dąbczu podpisana.

Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedmiotem planowanej do realizacji operacji będzie przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu na długości 158 mb o jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szer. 1,7 m. Ulica Sportowa w miejscowości Dąbcze stanowi dojazd do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz Środowiskowej Sali Sportowej. Droga łączy się z drogą powiatową nr 4801P.
Wartość: 351.485,60 zł
Dofinasnowanie:223.650 zł