Ślubowanie małych strażaków

20.07.2021

Ślubowanie małych strażaków

W niedzienne popołudnie na terenie ośrodka wypoczynkowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brennie odbyło się uroczyste ślubowanie Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych będących uczestnikami obozu. Do ślubowania przystąpiło siedmiu małych strażaków z gminy Rydzyna.

Podczas uroczystości adepci pożarnictwa powtórzyli za Druhem Prezesem słowa roty: „ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”
Jakub, Mateusz, Miłosz, Nikodem, Adam, Mikołaj oraz Wiktor są uczestnikami XIV Obozu MDP współorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Lesznie.

Udział w obozie młodych strażaków wsparł Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

 

 

DG