Sesja nadzwyczajna

Sesja nadzwyczajna

15.04.2019

Sesja nadzwyczajna

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej

  1. Otwarcie obrad Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 61,
  • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 – druk nr 62.
  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 15.04.2019r. o godz. 15:30

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.