„Senior bezpieczny w sieci” – Kurs komputerowy dla Seniorów w Gminie Rydzyna

24.05.2023

„Senior bezpieczny w sieci” – Kurs komputerowy dla Seniorów w Gminie Rydzyna

W dniu 23 maja 2023r.  w czytelni Biblioteki Publicznej Rydzyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczęły się zajęcia kursu komputerowego dla seniorów 60+ zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna w ramach projektu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie .  Potrzeba zorganizowania tego typu zajęć została zgłoszona przez samych seniorów. W listopadzie 2022 r. przeprowadzone zostało badanie opinii starszych mieszkańców na temat ich potrzeb i oczekiwań. Ankieta została rozpropagowana wśród seniorów we współpracy z stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych w Gminie Rydzyna oraz Samorządem Mieszkańców Rydzyny. Rekrutacja do projektu odbyła się również za pośrednictwem stowarzyszeń zrzeszających seniorów.

Kurs komputerowy dedykowany jest dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie posługiwania się różnymi urządzeniami technologicznymi. Dużym ułatwieniem dla seniorów będzie nauka korzystania z bankowości elektronicznej czy realizowania spraw urzędowych przez Internet. Podczas zajęć zwrócona będzie również  uwaga na to, jak bezpieczne poruszać  się w Internecie, jak chronić się przed utratą danych osobowych, kradzieżą haseł do bankowości elektronicznej czy zabezpieczeniem się przez wyłudzeniami i oszustwami internetowymi.

Zajęcia dla seniorów są bezpłatne, a koszt ich organizacji zostanie pokryty ze środków własnych Gminy.