Rydzyna liderem w regionie

29.12.2015

Rydzyna liderem w regionie

Według rankingu jaki opublikował portal www.samorzad.pap.pl Gmina Rydzyna znalazła się na 218 miejscu w skali całego kraju w ujęciu całkowitej wartości zainwestowanych środków unijnych na terenie poszczególnych gmin.

W gminie Rydzyna w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zrealizowano projekty z dofinansowaniem z Unii Europejskiej na łączną kwotę 304 030 887,72 zł. Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 r., przyuwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.

Wartym odnotowania jest fakt, że nasza gmina wyprzedziła w rankingu choćby naszych sąsiadów czyli takie miasta jak Leszno, Rawicz, Kościan czy Gostyń oraz ościenne gminy z naszego powiatu.