Rozbudowa dróg w Kłodzie i Dąbczu

02.10.2014

Rozbudowa dróg w Kłodzie i Dąbczu

Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda.

Łączny koszt budowy dróg w Dąbczu oraz Kłodzie wyniesie 538.504,90 zł.

Na realizację w/w zadania Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 107.500 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne “DROGOMEL” z Góry.