ROK ogłasza przetarg

ROK ogłasza przetarg

13.02.2019

ROK ogłasza przetarg

Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg na rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.

Termin i miejsce składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 10.00, Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7, sekretariat.

Termin wykonania zamówienia: 6.05.2019 – 31.07.2019 r.

Szczegółowe informacje