Rekrutacja dzieci do przedszkola

15.06.2018

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Przedszkole Publiczne w Rydzynie, Plac Dąbrowskiego 1, 64-130 Rydzyna, które realizuje projektEdukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rekrutację dzieci 3-4 letnich do udziału w w/w projekcie. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 12.06.2018 r. do 28.06.2018 r. Szerszych informacji można uzyskać w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie oraz na stornie internetowej www.przedszkole.rydzyna.pl oraz www.rydzyna.pl