Przetarg – roboty budowlane

28.12.2016

Przetarg – roboty budowlane

W dniu 28 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”.

Przetarg dostępny jest na stronie bip.rydzyna.pl w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – roboty budowlane. Termin składania ofert: 13.01.2017r., godz.10.00