Przetarg – roboty budowlane

20.05.2016

Przetarg – roboty budowlane

Burmistz ogłosił przetarg na „Remont elewacji Ratusza w Rydzynie” , stanowiącego element układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków i leżącego w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

Termin składania ofert: 07.06.2016r., godz.10.00