Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych

29.04.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rydzyna.

Działki niezabudowane położone w miejscowości Rydzyna w pobliżu ulicy Wolności, o numerach ewidencyjnych:
80/5 a.m. 3 o powierzchni 0, 0775 ha cena wywoławcza 140.000, 00 zł netto
80/6 a.m.3 o powierzchni 0, 0745 ha cena wywoławcza 135.000, 00 zł netto

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego oznaczone symbolem 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Szczegóły:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rydzyna, położonych w obrębie miasta Rydzyna przy ulicy Wolności