Przedszkole w 20 % gotowe

27.09.2017

Przedszkole w 20 % gotowe

Trwają prace przy budowie przedszkola samorządowego w Rydzynie.

Na dzień dzisiejszy zakres prac został wykonany w 20%. Tempo w jakim wykonawca realizuje przedsięwzięcie jest zadowalające. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia opóźnienia oddania budynku do użytku.

Od minonego poniedziałku (25 września 2017) trwają prace nad układaniem stropu. W ciągu najbliższych dni powinny się zakończyć. Inwestycje realizuje Konsorcjum Budowlane: KONTRAKT – Usługi Budowlane – Piotr Giera z Wilkowic na kwotę 6.589.846,76 zł brutto.Zamówienie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.