Przedszkolaki w projekcie

Przedszkolaki w projekcie

11.01.2019

Przedszkolaki w projekcie

W Przedszkolu Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie realizowany jest projekt „Edukacja Przedszkolna Szansą dla Naszych Maluchów”, realizowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 lipca 2019r.

Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniami projektu jest przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich, realizacje dodatkowych zajęć przedszkolnych (m.in. art.-terapia, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rytmiczne) dla 100 dzieci 3 i 4-letnich będących pod opieką Przedszkola, a także podniesienie kompetencji nauczycielek Przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wartość projektu: 252 031,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 214 226,69 zł