Przebudowa ulicy Tylnej

28.08.2014

Przebudowa ulicy Tylnej

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie – etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjnym “DROGOMEL” z Góry. Koszt budowy drogi wyniesie 284.561,53 zł.