Przebudowa ulicy Łąkowej

14.10.2015

Przebudowa ulicy Łąkowej

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Rydzynie cz. 1. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo – Melioracyjnego DROGOMEL z Góry.