Przebudowa ulica Łąkowa w Rydzynie

25.07.2015

Przebudowa ulica Łąkowa w Rydzynie

W dniu 24 lipca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Rydzynie „. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 12.08.2015r, godz.10.00.