Przebudowa drogi w Nowej Wsi

06.06.2014

Przebudowa drogi w Nowej Wsi

Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Pawłowice.

Inwestycja polega na przebudowie 4,2 km drogi oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z Leszna, które zrealizuje inwestycję za kwotę 4 945 425,01 zł. Gmina Rydzyna przekazała Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację tego zadania kwotę 150 tys. zł.