Protokoły suszowe

Protokoły suszowe

12.09.2019

Protokoły suszowe

Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód (…) informuje, że wszystkie protokoły suszowe zostały sporządzone i są gotowe do podpisu przez rolników w UMiG Rydzyna.

W przypadku pogłębienia się szkód w uprawach kukurydzy na ziarno, bądź buraka cukrowego, ww. komisja, w październiku bądź listopadzie (przed zbiorem uprawy) na wniosek rolnika, może przeprowadzić doszacowanie szkody.

Informujemy także, że w zasadach przyznawania finansowej pomocy przez ARiMR, szykowana jest zmiana tj.:

„Wysokość stawki pomocy, będzie uzależniona od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy, lub od obsady posiadanych przez producenta rolnego zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta”.

 

Bliższych informacji udziela Kornel Klefas, insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
UMiG Rydzyna – tel. 65 53 88 434.