Projekt realizowany przez Powiat Leszczyński

22.09.2020

Projekt realizowany przez Powiat Leszczyński

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło drugi przetarg w ramach kolejnego etapu cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Na trzyletni projekt powiat leszczyński otrzyma do ok. 1 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt zakłada w zakresie prac geodezyjnych modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie inicjalnych baz danych 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej Rydzyna – obszar wiejski. Obejmuje także zakup licencji na rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dzięki nowej usłudze elektronicznej czas wykonywania pracy geodezyjnej ulegnie skróceniu o około cztery dni robocze. Uruchomiona zostanie także elektroniczna usługa w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniającej przeprowadzenie narady koordynacyjnej w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Realizacja projektu, na który samorząd otrzyma dotację z budżetu UE, ma potrwać do końca czerwca 2022 r. Pierwszy w ramach tego projektu przetarg na utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki wygrała za ok. 128 tys. zł firma I4GEO z Łącka.

Starostwo Powiatowe ogłosiło drugi przetarg w ramach unijnego projektu. W ramach tego postępowania wybrany zostanie wykonawca modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski. Czas wykonanie prac  to 1 kwietnia 2022 r.

źródło: Powiat Leszczyński