Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

13.09.2018

Program „Czyste Powietrze”

W najbliższy poniedziałek tj. 17.09.2018 r. o godz. 18.00 w Rydzyńskim Ośrodku Klutury odbędzie się organizowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia oraz warunki pozyskania przez osoby fizyczne dofinansowania m.in. na wymianę:

– starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

– docieplenie przegród budynku,

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Więcej o programie: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/