Prace przy budowie oczyszczalni

20.11.2017

Prace przy budowie oczyszczalni

Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Rydzynie. Wcześnie oba reaktory zostały już zadaszone.

Prowadzone są prace nad budynkami technologicznymi. Na całym terenie montowana jest armatura, która połączy zlewnię z wcześniej wspomnianymi reaktorami.

Prace budowlane rozpoczęłysię kwietniu tego roku, natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2018 roku.
Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.