Wydawanie sprzętu komputerowego w ramach Grantów PPGR od 18.10.2022r

07.10.2022

Wydawanie sprzętu komputerowego w ramach Grantów PPGR od 18.10.2022r

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia18.10.2022 r. rozpoczynamy procedurę wydawania sprzętu komputerowego w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.
Osoby, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane jako spełniające kryteria Programu oraz zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia będą informowane telefonicznie o terminie i warunkach odbioru sprzętu. Przekazywanie sprzętu odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem w auli Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie. Sprzęt będzie wydawany przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.
Komputery, laptopy oraz tablety przekazywane są nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawieranej między Darczyńcą (gmina Rydzyna) a Obdarowanym, który w przypadku osób niepełnoletnich reprezentowany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego. Przy podpisywaniu umowy Obdarowany lub osoba go reprezentująca powinny posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.
Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.