Powiatowy Lekarz Weterynarii – zasady przemieszczania świń ze strefy czerwonej

09.08.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii – zasady przemieszczania świń ze strefy czerwonej

ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ ZE STREFY CZERWONEJ
(STREFA OBJĘTA OGRANICZENIAMI III)

I. Po uzgodnieniu z odbiorcą zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie planowanego przemieszczenia świń do rzeźni lub do innego gospodarstwa minimum 8 dni przed planowanym przemieszczeniem. Zgłoszenie powinno zawierać:

1.
• Imię i nazwisko
• Adres Siedziby stada
• Numer siedziby stada
• Numer telefonu
2.
• Data odbioru świń
• Nazwa i adres miejsca przeznaczenia
• Nazwa i Weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika
3.
• Ilość świń w stadzie
• Ilość świń przeznaczona do przemieszczenia (maksymalna ilość sztuk)

II. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie wyznacza lekarza weterynarii, który pobierze krew od świń.

III. Krew dostarczana jest do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, gdzie przeprowadzane jest badanie w kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń.

IV. Po uzyskaniu wyniku ujemnego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie wyraża zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa. Informacja o wyniku przekazywana jest do lekarza weterynarii pobierającego krew.

V. Przemieszczenie świń powinno odbyć się w ciągu 7 dni od pobrania krwi przez lekarza weterynarii.

Telefon do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie: 65 520 39 63
Dokonanie zgłoszenia jest możliwe w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00