Potwierdzenie uzyskania dotacji

26.04.2017

Potwierdzenie uzyskania dotacji

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 20 kwietnia 2017 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi pt.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”.

Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 214 226,69 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 252 031,40 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 8 „EDUKACJA”.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich w oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu w wyniku poszerzenia zakresu zajęć dodatkowych i zakup pomocy dydaktycznych. W ramach projektu swoje kompetencje podniosą również nauczycielki przedszkola w obszarze pedagogiki specjalnej. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019.