Poświąteczna zbiórka choinek

13.01.2015

Poświąteczna zbiórka choinek

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 15 stycznia do 14 lutego 2015 r. odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek na terenie gmin członkowskich Związku.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy wystawić w dniu, w którym w ww. okresie czasu, na danym terenie zbierane są odpady komunalne segregowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w miejscu łatwo dostępnym przed posesją.

Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych choinki bez ozdób mogą wystawić obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane.
Przypominamy, że odpadów zielonych, czyli również choinek, nie wolno umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Można za to w dogodnym terminie dostarczyć te odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.