Podziel się swoją opinią

07.07.2022

Podziel się swoją opinią

Serdecznie zapraszamy do przekazania nam opinii dotyczącej kierunków rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad przygotowaniem planu rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego czyli Partnerstwa miasta Leszna, Powiatu Leszczyńskiego i gmin: Rydzyny, Osiecznej, Święciechowy i Lipna. Wspólna analiza możliwości i potrzeb mieszkańców pozwoli na znalezienie lepszych rozwiązań i wypracowanie kierunków rozwoju dla terenu całego Partnerstwa.
Począwszy od dnia dzisiejszego do 27 lipca 2022r. zachęcamy do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8veyvmr9

Na podstawie zebranego materiału zostanie wykonana analiza, której wyniki wykorzystamy przy tworzeniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla wskazanego obszaru.

Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowego raportu.
Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.
Badanie wykonuje Związek Miast Polskich w ramach bezpłatnego doradztwa w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus.